Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5629/VP-HCC UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp vận hành thử nghiệm thủ tục hành chính hiện thành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh lên phần mềm Trung gian giữ phần mềm một cửa điện tử và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc 14/09/2020
1274/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/05/2020
75/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch xúc tiến thu hút đầu tư tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 21/05/2020
603_UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30.4.2020 và 1.5.2020 29/04/2020
68/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020 20/04/2020
64/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. 16/03/2018
1524/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015