Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
108/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Khuyến công Quyết định về việc bổ nhiệm lại đối với Viên chức (PGĐ Trung Tâm Khuyến Công & TVPTCN) 20/08/2020
13/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Khuyến công Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 13/06/2019