Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
515/SCT-QLTM Sở Công Thương Thông báo Khí đốt Về việc huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (LPG) 20/05/2020
35/2019/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Khí đốt; Hóa chất QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRẠM NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 29/11/2019