Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
957/SCT-VP Sở Công Thương Báo cáo Cải cách hành chính Về việc tăng cường, chấn chỉnh, kỹ luật, kỹ cương hành chính, nâng cao chất lượng cải cách hành chính 18/08/2020
30/2020/NĐ-CP Thủ tướng chính phủ Báo cáo Cải cách hành chính Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư 05/03/2020
126-KH-SCT Sở Công Thương Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2017 15/03/2017
123-KH-SCT Sở Công Thương Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC 2017 15/03/2017
13/CT-TTg Thủ tướng chính phủ Báo cáo Cải cách hành chính Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015