Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 30

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
116/QĐ-SCT Ban Tổ Chức Quyết định Nhân sự Quyết định về việc công khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Sở Công Thương 08/09/2020
108/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Khuyến công Quyết định về việc bổ nhiệm lại đối với Viên chức (PGĐ Trung Tâm Khuyến Công & TVPTCN) 20/08/2020
58a/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 03/08/2020
1390/QĐ-BCT Bộ Công Thương Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được lập tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương 16/06/2020
1274/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/05/2020
14a/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Quyết định số 14a/QĐ-SCT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 13/04/2020
31/2019/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019