Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/CT-BCT Bộ Công Thương Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương 15/07/2019
10/CT-BCT Bộ Công Thương Chỉ thị Các lĩnh vực khác Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong vĩnh vực phân bón vô cơ 08/09/2017
1524/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/07/2015
13/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 18/05/2012
12 /CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2011