Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 206

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/CT-TTg Thủ tướng chính phủ Báo cáo Cải cách hành chính Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính 10/06/2015
153/2017/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Xuất nhập khẩu NGHỊ ĐỊNH 153/2017/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2018-2022 27/12/2017
1697/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng theo quy trình một cửa liên thông. 26/07/2019
1060/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc ban hành Quy định về quy trình "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/05/2019
10/2019/TT-BCT Bộ Công Thương Báo cáo Xuất nhập khẩu Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN 22/07/2019
114-BC-SCT Sở Công Thương Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID - 19 gây ra 16/03/2020
309-SCT-QLTM Sở Công Thương Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo các phương án cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của dịch covid 19 27/03/2020