Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 206

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
765/QĐ-BCT Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 29/03/2019
12/2019/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Công nghiệp hỗ trợ Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/06/2019
1697/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng theo quy trình một cửa liên thông. 26/07/2019
1060/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc ban hành Quy định về quy trình "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/05/2019
2617-QÐ-BCT Ban Tổ Chức Quyết định Điện Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện 2019 22/08/2019
128-BC-SCT Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID - 19 gây ra 30/03/2020
296-STTTT-TTBCBC Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường tuyên truyền các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4/2020 và 01/5/2020 29/04/2020