Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 54

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
51/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 19/12/2018
49/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Hóa chất Thông tư 49/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 21/11/2018
48/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 21/11/2018
44/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia 15/11/2018
43/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Các lĩnh vực khác THÔNG TƯ Quy định về Quản lý An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018
43/2018/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 15/11/2018
3257/QĐ-BCT Bộ Công Thương Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 07/09/2018