TIN NỔI BẬT:

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1715/SNNPTNT-KHTC Ban Tổ Chức Báo cáo Tuyên truyền nội dung miễn phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/07/2024
1639/STTTT-TTBCXB Ban Tổ Chức Báo cáo Đăng, tải lịch phát sóng của Chuyên mục "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" 15/07/2024
1256/BCĐ-CAT Ban Tổ Chức Báo cáo V/v thông báo thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng 15/07/2024
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc Ban Tổ Chức Báo cáo Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc ngành Công Thương tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 12/07/2024
197/KH-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Tổ chức thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/07/2024
2155/LDTBXH-LDGDNN Ban Tổ Chức Báo cáo Kết quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 08/07/2024
1428/UBND-KGVX Ban Tổ Chức Báo cáo Về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để đo lường, nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G 08/07/2024