Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2019/TT-BCT Bộ Công Thương Thông tư Điện Thông tư sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 26/08/2019
2617-QÐ-BCT Ban Tổ Chức Quyết định Điện Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện 2019 22/08/2019
2617/QĐ-BCT Bộ Công Thương Quyết định Điện Quyết định quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019 22/08/2019
1697/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc công bố thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang áp dụng theo quy trình một cửa liên thông. 26/07/2019
1060/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Điện Về việc ban hành Quy định về quy trình "một cửa liên thông" giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/05/2019