Giá một số mặt hàng trọng yếu trong tỉnh từ ngày 01/5/2019 đến ngày 10/5/2019
(07:42 | 14/05/2019)

Tình hình cung - cầu các mặt hàng trọng yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định so với 10 ngày trước. Giá một số mặt hàng diễn biến như sau: 

Lương thực: Giá lúa gạo tăng 50-200 đ/kg so với kỳ trước. Giá lúa tươi thường (IR50404) tăng 50-100 đ/kg (lên 4.650-4.900 đ/kg); lúa tươi hạt dài tăng 100-200 (lên 4.900-5.700 đ/kg), lúa thơm tăng 100-200 đ/kg (lên 5.400-5.700 đ/kg). Giá lúa khô thường (IR50404) tăng 50 đ/kg (lên 5.450-5.800 đ/kg); lúa dài khô ổn định (5.600-6.100 đ/kg). Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng 100-150 đ/kg so với kỳ trước, loại I làm ra gạo 5% tấm tăng100 đ/kg (lên 6.950-8.300 đ/kg); loại II làm ra gạo 25% tấm tăng 100-150 đ/kg (lên 6.775-6.950 đ/kg), tùy chất lượng.

Thực phẩm: Giá nhiều loại thực phẩm tươi sống ổn định so với kỳ trước. Thịt bò đùi 210.000-220.000 đ/kg; tôm sú nguyên liệu 205.000-210.000 đ/kg; thịt gà ta làm sẵn nguyên con 120.000-125.000 đ/kg; thịt vịt ta làm sẵn nguyên con75.000-80.000 đ/kg; cá lóc 45.000-50.000 đ/kg; cá Điêu Hồng 45.000-50.000 đ/kg; trứng vịt lạt 16.000-22.000 đ/chục. Riêng,heo hơi tăng 9.000đ/kg (lên 54.000-55.000 đ/kg), thịt heo đùi tăng 5.000 đ/kg (85.000-90.000 đ/kg) so với kỳ trước.

Muối, đường: Giá ổn định so kỳ trước, muối bán sĩ 2.000-3.000 đ/kg, muối bán lẻ tại chợ là 5.000-6.000 đ/kg; đường kết tinh thường 13.000-14.000 đ/kg); đường RE Biên Hòa 18.000-21.000 đ/kg.

Phân bón: Giá phân bón biến động so với kỳ trước, NPK 20-20-15 tăng 300 đ/kg (lên 12.000-12.900 đ/kg); DAP tăng 100 đ/kg (lên 11.000-15.600 đ/kg); NPK 16-16-8 ổn định (9.000-9.500 đ/kg); Urê giảm 400 đ/kg (6.800-7.500 đ/kg) so với kỳ trước.

Nhiên liệu: Giá xăng dầu các loại tăng từ 320-1.000 đ/lít so với kỳ trước, cụ thể: Giá xăng Ron A95tăng 980 đ/lít (lên 22.630 đ/lít; xăng E5 tăng 1.000 đ/lít (lên 21.090 đ/lít); dầu diezel (DO) tăng 320 đ/lít (lên 18.040 đ/lít); dầu lửa (KO) tăng 370 đ/lít (lên 16.950 đ/lít. Giá gas đốt các loại tăng gần 5.000-10.000 đ/bình 12-13 kg (lên 360.000-375.000 đ/bình 12-13 kg) so với kỳ trước, do giá thế giới tăng 2,5 USD/Tấn (lên 527,5 USD/Tấn)./.