Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động chuyên môn

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020

(08:04 | 04/05/2020)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020

Trong tháng, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tham dự các hội nghị trực tuyến, cuộc họp, đặc biệt là các cuộc họp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 4 ước đạt 3.611,46 tỷ đồng, giảm 0,33% so tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 15.201,68 tỷ đồng, đạt 29,41% kế hoạch và tăng 1,57% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 6.598,4 tỷ đồng, giảm 16,37% so tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 31.538,42 tỷ đồng, đạt 28,93% kế hoạch và giảm 1,07% so cùng kỳ. Kim ngach xuất khẩu tháng 4 ước đạt 43,7 triệu USD, giảm 36,65% so tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 205,11 triệu USD, đạt 26,30% kế hoạch và tăng 23,68% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 18,50 triệu USD, tăng 8,89% so tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 67,66 triệu USD, đạt 84,58% kế hoạch và tăng 175,26% so cùng kỳ.

Trong tháng, hầu hết các chỉ tiêu của ngành đều giảm so với tháng trước, nhưng tăng so với cùng kỳ (trừ chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ). Do tình hình dịch bệnh đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh một số ngành gặp không ít khó khăn, trong đó có mặt hàng gạo và thủy sản xuất khẩu, nguyên nhân chủ yếu là do giãn khoảng thời gian giao hàng, giảm đơn hàng mới; riêng xuất khẩu gạo thực hiện theo điều hành của Chính phủ và b, ngành Trung ương...

Để thực hiện sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và xuất khẩu đạt hiệu quả, Sở đề ra các giải pháp thực hiện trong tháng 5 năm 2020, như sau: Phối hợp  với các sở, ngành liên quan rà soát tiến độ thực hiện dự án cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức thẩm định các đề án khuyến công quốc gia và địa phương, đồng thời tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công địa phương năm 2020. Triển khai ý kiến của Bộ Công Thương về khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất khẩu trang y tế và chủ trương về hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh giài đoạn 2016-2020. Theo dõi, hỗ trợ các nhà đầu tư, các dự án phát triển điện lực, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh về bàn giao tài sản công trình điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và danh mục ứng vốn cho ngành điện đầu tư điện sinh hoạt và điện phục vụ bơm tát năm 2020. Triển khai các giải pháp ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh và xuất khẩu. Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết ứng phó dịch bệnh Covid-19 và H5N1.