Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

(16:34 | 04/03/2020)

Ngày 25/2/2020, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập  chuyên đề năm 2020 “ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có Đồng chí Ngô Công Tước,  Bí thư Đảng uỷ -  Giám đốc Sở, Đ/c Lâm Huỳnh Nhân, Phó Bí thư - Phó Giám đốc Sở và cùng toàn thể  đảng viên và quần chúng Sở Công Thương.

Tại Hội nghị học tập chuyên đề đảng viên và quần chúng Sở Công Thương đã nghe  nội dung chuyên đề nêu trên qua đĩa ghi hình Bài giảng của Báo cáo viên Trung ương tại Hội nghị trực tuyến ngày 17 -12-2019.

Qua 1 buổi tiếp thu chuyên đề  nhằm giúp cán bộ  đảng viên, công chức, viên chức của Sở Công Thương nắm vững nội dung về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kết luận hội nghị học tập chuyên đề Đồng chí Ngô Công Tước – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký bản cam kết để thực hiện trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý phát biểu ý kiến về phương hướng phấn đầu làm theo.

Sơn Tùng

Ý kiến của bạn
Họ và tên*  
Email*  
Tiêu đề*  
Mã xác nhận*  
Nội dung