Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Văn phòng - Thanh Tra Sở Công Thương nhiệm kỳ năm 2020 - 2022

(08:42 | 13/11/2019)

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Văn phòng-Thanh tra. Chiều ngày 05/11/2019, Chi bộ Văn phòng - Thanh Tra Sở Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Về tham dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí: Đ/c Ngô Công Tước – Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương, Đ/c Lâm Huỳnh Nhân - Phó Bí thư Đảng bộ, Đ/c Lê Thị Nhứt - Phó Bí thư Đảng bộ; Đ/c Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng với sự tham gia của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Văn phòng - Thanh tra.

Hơn hai năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy Sở Công Thương, chi bộ bám sát Nghị quyết thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đạt kết quả cao; đa số đảng viên và quần chúng chi bộ luôn đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác Văn Phòng: Về công tác tổ chức cán bộ tham mưu Ban Giám đốc (BGĐ) thực hiện 03 quyết định: (1) Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang, (2) Quyết định số 3680/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang, trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, (3) Quyết định 2579/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, theo đó cơ cấu của Sở từ 08 phòng chuyên môn giảm còn 04 phòng và 03 đơn vị trực thuộc giảm còn 01 đơn vị trực thuộc.

Tham mưu BGĐ Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở có gắn với tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021, tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 28/5/2018; đang trình đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp với Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh.

Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công đối với trưởng, phó phòng và tương đương 11 người; điều động nội bộ 11 người; nghỉ hưu 6 người; thôi việc 7 người; chuyển công tác đi 02 người; tiếp nhận công chức không qua thi tuyển 01 người; xét nâng lương, phụ cấp thường xuyên cho 122 lượt công chức viên chức, lao động, nâng trước hạn cho 06 công chức, viên chức.

Tham mưu BGĐ ban hành: Quyết định số 21/QĐ-SCT ngày 08/02/2018 ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cấp dưới phòng thuộc Sở; Quyết định số 90/QĐ-SCT ngày 11/9/2018 về quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn; Điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, và các chức danh do BGĐ Sở quản lý.

Về công tác Thanh Tra: Thực hiện 21 cuộc thanh, kiểm tra, gồm: Thanh, kiểm tra hành chính 04 cuộc, trong đó: 02 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, hàng giả đối với đội Quản lý thị trường số 2 và số 8; 01 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trong thực hiện quản lý mô hình bảo vệ môi trường chợ nông thôn mới đối với phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường; 01 cuộc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang. Kết quả xử lý: Kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể lãnh đạo, các cá nhân trực tiếp có liên quan đối với 04 đơn vị được thanh, kiểm tra.

Thanh, kiểm tra chuyên ngành 17 cuộc, gồm: 09 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; 01 cuộc kiểm tra về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ; 01 cuộc kiểm tra về hoạt động kinh doanh đa cấp; 02 cuộc thanh tra về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 03 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thương mại trong hoạt động tổ chức hội chợ; 01 cuộc kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Kết quả xử lý: Đã ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền 223.100.000 đồng, các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và sản xuất, kinh doanh phân bón.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư: Số lượt tiếp công dân là 3 lượt/4 người/3 vụ việc. Nội dung phản ánh giá điện nhà trọ thu cao hơn quy định; kiến nghị về việc cửa hàng xăng dầu tự ý di dời trụ bơm xăng dầu không đúng thiết kế đã được phê duyệt; phản ánh về việc đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ hàng hóa không đúng quy định. Các nội dung tiếp dân được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo kiến nghị.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành các công văn, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng như Công văn số 789/SCT-TTr ngày 30/5/2017 về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Công văn số 598/SCT-VP ngày 20/4/2017 về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Kế hoạch số 91/KH-SCT ngày 24/02/2017 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 116/KH-SCT ngày 10/3/2017 về việc phát động phong trào thi đua trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 50/KH-SCT ngày 25/2/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 29/01/2019 của Sở Công Thương phát động phong trào thi đua phòng, chống tham nhũng năm 2019 (thực hiện theo Kế hoạch số 44/-KH/BNCTU ngày 21/01/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ). Bên cạnh đó hoàn chỉnh 02 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và 2018 gởi UBND tỉnh Kiên Giang thông qua Thanh tra Tỉnh, ngoài ra còn tham mưu Ban Giám đốc Sở trên 20 báo cáo liên quan đến hoạt động và công tác thanh tra.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên: Tổng số đảng viên Chi bộ đầu nhiệm kỳ là 13 đồng chí (có 02 dự bị); trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đ/c, chuyển sinh hoạt 05 đ/c, tiếp nhận đến 06 đ/c; tổng số đảng viên trong chi bộ hiện nay là 15 đ/c (trong đó có 10 nam và 05 nữ, có 15 đảng viên chính thức); trình độ thạc sĩ có 2 đ/c, đại học có 11 đ/c, trung cấp 01 đ/c, trung học phổ thông 01 đ/c; trình độ cao cấp chính trị có 06 đ/c, trung cấp có 05 đ/c, sơ cấp 04 đ/c.

Kết quả kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên: Năm 2017 Chi bộ có 10/10 đồng chí được xếp loại  “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 02 đồng chí xếp loại “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2018 có 10/11 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/11 không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 02/11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017, 2018 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần IV đề ra). Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng 02 đối tượng và kết nạp 02 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần II đề ra 100%);

Về lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, hàng năm Chi bộ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kiểm tra 04 đảng viên, giám sát 07 đảng viên, đúng quy định 30% đảng viên chi bộ được kiểm tra giám sát; nội dung chủ yếu là việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, đạo đức lối sống, học tập và làm theo Bác (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần IV đề ra). Kết quả đảng viên chấp hành tốt, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Qua công tác này, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục những hạn chế.

Bện cạnh đó, Chi bộ thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở, triển khai quán triệt nghiêm túc và hướng dẫn đảng viên, quần chúng liên hệ nhiệm vụ được giao đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề các năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. 

Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên có những đóng góp hết sức cụ thể cho báo cáo. Đặc biệt, đại hội còn được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Công Tước, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Hoàng Bảo – Chánh Văn Phòng Sở được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Ngọc Bích Quyền – chuyên viên Văn phòng Sở được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí  – Hồ Trúc Phương - chuyên viên phòng Thanh Tra là Chi ủy viên. 

Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, Đại hội Chi bộ Văn phòng – Thanh tra đã kết thúc và thành công rực rỡ. Chi bộ Văn phòng – Thanh tra quyết tâm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ Nghị quyết của chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022 đã đề ra.

Sơn Tùng