Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

BÍ THƯ TỈNH ỦY NGUYỄN THANH NGHỊ LÀM VIỆC VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

(16:53 | 21/08/2019)

Sáng nay đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn khảo sát của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh làm việc với Sở Công Thương còn có các đồng chí: Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí  Bùi Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát.

          Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngành Công Thương được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11 – 12%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 780 triệu Đô la Mỹ; Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%. Đồng thời thực hiện 4 chương trình, dự án, đề án gồm: Chương trình phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Chương trình phát triển hạ tầng về điện đầu tư hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung; Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến năm 2025; Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

          Theo dự báo của Sở Công Thương, Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 8,2%/năm, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết là từ 11 đến 12%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 15%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 – 2020 ước bình quân tăng 15%/năm, dự báo năm 2020 là 780 triệu Đô la Mỹ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện ước thực hiện đến năm 2020 là 99,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 99%. Thực hiện tốt công tác xây dựng chương trình, quy hoạch nhất là hoàn thành tất cả 4 chương trình, dự án theo yêu cầu.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay mà ngành công thương đạt được, góp phần vào kết quả chung của tỉnh ta, từ công nghiệp, thương mại cho đến phát triển hạ tầng điện, cũng như công tác xây dựng Đảng. Trong 4 chỉ tiêu giao cho ngành Công Thương có 3 chỉ tiêu đạt được, còn lại 1 chỉ tiêu là giá trị sản xuất công nghiệp không đạt.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị “ các đồng chí cần rà soát lại cùng với các sở ngành cho kỹ về mặt số liệu. Chúng ta đánh giá kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại đều phải trên cơ sở số liệu. Từ số liệu chính xác đó thì chúng ta mới rút ra nguyên nhân rồi mới tìm ra giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy cần phải rà soát số liệu cho thật là kỹ. Để khi mà chúng ta đưa vào Văn kiện rồi là phải thật sự chính xác, phải có cơ sở.”

          Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đồng thời cũng đề nghị ngành Công Thương từ đây đến hết năm nay và đến Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cần phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ, thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ X, cũng như kế hoạch, chương trình hành động của ngành đã đặt ra. Cố gắng đến mức cao nhất hoàn thành và vượt các chỉ tiêu.

          “Ví dụ như giá trị sản xuất công nghiệp, chúng ta xác định khó khăn, thì phải bám sát từng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất để tăng giá trị sản xuất công nghiệp”.

          Để phục vụ xây dựng Văn kiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục rà soát, đánh giá lại tiềm năng, lợi thế của tỉnh đối với ngành để xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới. Cũng như xác định được chỉ tiêu đưa vào Nghị quyết Đại hội tới liên quan đến ngành Công Thương. Ngoài ra, ngành cũng cần chú trọng đến các giải pháp để triển khai thực hiện./.