Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết Ngành Công Thương thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm và Phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(15:39 | 02/07/2019)

Sáu tháng đầu năm 2019, ngành công nghiệp và thương mại có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Ban Giám đốc Sở tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019.

         Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 tăng 8,51% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 6 tháng đầu năm đạt 22.277,44 tỷ đồng, đạt 47,12% kế hoạch và tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó: khai khoáng ước tính đạt 150,805 tỷ đồng, tăng 7,31%; chế biến chế tạo ước tính đạt 21.631,405 tỷ đồng, tăng 9,27%; sản xuất và phân phối điện ước tính đạt 383,746 tỷ đồng, tăng 10,20%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải ước tính đạt 111,484 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 275 triệu USD, đạt 40,44% kế hoạch và tăng 1,45% so với cùng kỳ. Trong đó: trị giá hàng nông sản đạt 97,72 triệu USD, đạt 41,23% kế hoạch và giảm 14,68%; hàng hải sản đạt 97,96 triệu USD, đạt 43,54% kế hoạch và tăng 20,94%; hàng khác đạt 19,38 triệu USD, đạt 57% kế hoạch và tăng 64,38%; hàng giày da xuất khẩu 4.322.000 đôi, đạt 59,94 triệu USD, đạt 32,58% kế hoạch và giảm 5,99% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: tôm tăng 36,33%; cá đông tăng 59,13%; mực tuộc đông tăng 17,32%; hải sản đông khác tăng 7,13%; đồ hộp tăng 7,8%,... Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 45 triệu USD, đạt 75% kế hoạch và tăng 30,28% so cùng kỳ. Hàng nhập khẩu chủ yếu như: thạch cao, hạt nhựa; giấy krapt,…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 6 tháng đầu năm đạt 53.678,73 tỷ đồng, đạt 49,16% kế hoạch và tăng 11,17% so cùng kỳ.Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2019 đạt 99,05% (trong đó hộ sử dụng điện từ hệ thống điện độc lập từ các đảo là 2.825 hộ).

          Trong thời gian tới, SCông Thương tiếp tục nắm sát tình hình diễn biến cung - cầu hàng hóa; tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chủ trương điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đối thoại doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ các nhà đầu tư, các dự án phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình thực hiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện theo Quy trình liên thông đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/5/2019. Tham mưu UBND tỉnh đối với dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia và Cấp điện nông thôn bằng nguồn năng lượng tái tạo. Báo cáo Bộ Công Thương về an toàn điện, thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người thuê nhà để ở.

          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương quản lý năm 2019; Kế hoạch quản lý hóa chất, tiền chất ngành công thương năm 2019. Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm về công tác kinh doanh, sử dụng hóa chất, tiền chất, an toàn vệ sinh thực phẩm.Tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thương mại - dịch vụ, hệ thống bán buôn, bán lẻ góp phần tiêu thụ hàng nội địa; xây dựng điểm bán hàng Việt cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Công Thương phê duyệt thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020; thực hiện tốt các chương trình bình ổn thị trường và đưa hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

          Tham gia và phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ: khuyến công vùng tại tỉnh Bà Rịa – Vủng Tàu; triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 và Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019 vàkết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh chia s thông tin thị trường; chú trọng ưu tiên liên kết, hợp tác trong việc phối hợp xây dựng các chuỗi giá trị hàng hóa, chuỗi cung  ứng hàng hóa sạch, đảm bảo chất lượng an toàn VSTP. Tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh lần V năm 2019.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết Ngành Công Thương thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm và Phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở Công Thương: Tăng cường nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Ngoài ra, nắm diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, thương mại biên giới. Rà soát lại các chỉ tiêu, các nhiệm vụ năm 2019 thực hiện tốt.

Sơn Tùng