Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(07:52 | 16/05/2019)

Nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công của các địa phương, các cơ sở và doanh nghiệp nhận thức và hiểu được các chính sách của Nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ từ đó mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Sáng ngày 25/4/2019, tại Hội trường Nhà Hàng Năm Nhỏ, Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các chình sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Lớp tập huấn có 34 người tham dự là lãnh đạo UBND huyện và Thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phòng  Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Thành phố, cộng tác viên khuyến công, lãnh đạo các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Qua 1 ngày tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;  Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Kinh nghiệm triển khai công tác phát triển công nghiệp hỗ trợ ở một số tỉnh, thành trong nước: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh; Hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận nguồn kinh phí công nghiệp hỗ trợ.

Sơn Tùng