Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

(15:15 | 20/03/2019)

Ngày 15/3/2019, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.  Tham dự hội nghị có Đồng chí Ngô Công Tước,  Bí thư Đảng uỷ -  Giám đốc Sở, Đ/c Lâm Huỳnh Nhân, Phó Bí thư - Phó Giám đốc Sở và cùng toàn thể 59 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức Sở Công Thương đã nghe  nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” qua đĩa ghi hình do Báo cáo viên Trung ương tại Hội nghi trực tuyến ngày 14-12-2018.

Qua 1 buổi triển khai đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị này nhằm giúp cán bộ  đảng viên, công chức, viên chức của Sở Công Thương nắm vững nội dung, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kết luận hội nghị Đồng chí Lâm Huỳnh Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các Chi bộ có Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những nội dung  và những chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan để đưa vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ vào dịp các ngày Lễ lớn trong năm và tất cả đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019.

Sơn Tùng