Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

(14:21 | 28/01/2019)

Chiều ngày 24/1, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu năm 2018, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Ông Ngô Công Tước – Giám đốc Sở Công Thương, cùng các đ/c lãnh đạo các phòng, ban, Trung tâm khuyến công & TVPTCN và công chức, viên chức, người lao động Sở.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động của ngành Công Thương năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019, báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2018, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo công khai tài chính năm 2018, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của khối Văn phòng Sở năm 2019; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành Công Thương năm 2019 giữa Chủ tịch công đoàn với Giám đốc Sở.

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: góp ý vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ khối Văn phòng Sở, phương hướng hoạt động cơ quan năm 2019, nhằm tiết kiệm chi hành chính, khoán văn phòng phẩm nhằm tăng thu nhập CB-CC-VC Sở.

Tại Hội nghị Ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Sở đã đạt được trong năm qua. Năm 2019 từng phòng, từng đơn vị xây dựng kế hoạch phân công cụ thể, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ thep vị trí việc làm để dựa vào đó mà đánh giá cán bộ công chức viên chức. Với nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương cần tập trung làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà giải pháp đã đặt ra; Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2019.

Dịp này Công đoàn Sở Công Thương tặng giấy khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Sơn Tùng