Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024

(10:06 | 28/01/2019)

Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2019, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2019 – 2024, 54 đoàn viên tham dự đại hội. Đến dự có Bà Nguyễn Thị Trúc Quyên - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, Ông Ngô Công Tước Giám đốc Sở Công Thương về dự chỉ đạo hội nghị.

Trong những năm qua, ngành Công Thương tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm (2014 – 2018): Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,46%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,83%; kim ngạch xuất khẩu đạt 476 triệu USD năm 2014 và tăng lên 640 triệu USD năm 2018, góp phần tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Đời sống công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được nâng lên, đặc biệt CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn và chính quyền quan tâm, hỗ trợ để cuộc sống được cải thiện hơn.

Nhiệm kỳ 2014 - 2018, Công đòa cơ sở thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của CCVCLĐ, đoàn viên được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định như: Nâng bậc lương 112 người; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ 100%; thực bảo hộ lao động cho CCVCLĐ, đoàn viên. Phối hợp với chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ quan thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, nhằm phát huy quyền làm chủ, tham gia góp ý kiến thiết thực để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan; tham gia với chính quyền xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công hàng năm của Sở; tham gia thành viên trong các hội đồng của Sở như: Hội đồng xét nâng bật lương thường xuyên; Thi đua, khen thưởng; Bổ nhiệm cán bộ. Vận động CCVCLĐ, đoàn viên tích cực tham gia đóng góp 81.517.000 đồng cho các hoạt động xã hội do công đoàn cấp trên và của tỉnh phát động, cụ thể như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”: 7.680.000 đồng; Quỹ “Phòng chống lụt bão”; “Phòng chống thiên tai”: 20.841.000 đồng; Quỹ “Vì người nghèo”: 18.006.000 đồng; Ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”: 2.731.000 đồng; Ủng hộ “Ngày vì người nghèo”: 24.238.000 đồng; Ủng hộ “Quỹ cứu trợ” đồng bào miền Trung: 1.445.000 đồng; Đóng góp giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin: 2.433.000 đồng. Thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đón Tết Nguyên đán, Tết dân tộc, tặng quà đám cưới 148 lượt CCVCLĐ, đoàn viên, với số tiền 39.200.000 đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục CCVCLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Phối hợp với chính quyền tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Triển khai Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật phòng, chống thiên tai; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật công chứng; Luật hôn nhân và gia đình; Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; Luật BHXH, Luật Hộ tịch; Luật căn cước công dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đóng góp dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Bộ Luật hình sự (sửa đổi). Triển khai: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại CBCC,VC… nhằm giáo dục CCVCLĐ, đoàn viên rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động, trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với chính quyền tổ chức 01 buổi cho CCVCLĐ, đoàn viên tiếp thu các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng (khoá XI); Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tổ chức 01 ngày cho CCVCLĐ, đoàn viên xem băng ghi hình về triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có 100% CCVCLĐ, đoàn viên tham dự, đạt 100% so với Nghị quyết đề ra (Nghị quyết 98% trở lên).

Về phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: CĐCS đã kiện toàn BCH CĐCS, các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS Sở Công Thương khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019. Xây dựng và ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Sở Công Thương. Hàng năm, CĐCS đều đạt CĐCS Vững mạnh, đạt 100% so với Nghị quyết đề ra. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 20 người và được kết nạp vào Đảng 20 người, vượt 10 người so với Nghị quyết đề ra (Nghị quyết mỗi năm kết nạp 02 người).

Nhiệm kỳ 2019 – 2020, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đề ra các chỉ tiêu: Hàng năm, có 98% đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ trở lên được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và của công đoàn cấp trên.  Hàng năm, có 100% đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu từ 50% tập thể Tổ Công đoàn đăng ký đề tài, sáng kiến, công trình sản phẩm.  Hàng năm, CĐCS giới thiệu 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Hàng năm, CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định.  Hàng năm, CĐCS đạt danh hiệu “CĐCS vững mạnh”; 100% Tổ Công đoàn xuất sắc.  Nữ đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ đạt 100% danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đại hội bầu ra 7 công đoàn viên vào Ban Chấp hành,  3 công đoàn viên ( 2 đ/c chính thức và 1 đ/c dự khuyết) đi dự Đại hội cấp trên. Ông Trần Hoàng Bảo đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Công Thương Sở Công Thương nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Sơn Tùng