Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức và biên chế

(14:43 | 20/09/2018)

1. Lãnh đạo Sở Công Thương có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc gồm:

    a) Các phòng chuyên môn:

      - Văn phòng;

      - Thanh tra;

      - Phòng Quản lý công nghiệp;

      - Phòng Quản lý thương mại;

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

        Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.