Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

(16:14 | 29/06/2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang

(từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

----------

* Thứ hai, ngày 29/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp tại Tỉnh ủy.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 30/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp tại UBND Tỉnh

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Hội nghị tại Tp. Hồ Chí Minh.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Hội nghị tại Hà Nội.

* Thứ tư, ngày 01/7/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp tại Tỉnh ủy.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại Tỉnh ủy.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 02/7/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Sáng họp tổ chỉ đạo xét đề án khuyến công tại Sở Công Thương. Chiều họp xét thi đua khối thi đua – khối 3

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại UBND Tỉnh.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 03/7/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp chi bộ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, ngày 04/7/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.

* Chủ nhật, ngày 05/7/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   725-TB-SCT.signed.pdf