Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

(08:16 | 23/06/2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang

(từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

----------

* Thứ hai, ngày 22/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Họp tại Tỉnh ủy.

* Thứ ba, ngày 23/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Sáng dự kiến họp tại Tỉnh ủy. Chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại UBND Tỉnh.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Họp tại Tỉnh ủy.

* Thứ tư, ngày 24/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp tại UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại Tỉnh ủy.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Tham gia tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Rạch Sỏi, và xã Phi Thông thành phố Rạch Giá.

* Thứ năm, ngày 25/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp tại UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Tham gia tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tại xã Mỹ Hiệp Sơn, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất.

* Thứ sáu, ngày 26/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Sáng họp sơ kết 6 tháng Sở Công Thương. Chiều hội nghị thi đua điển hình tiên tiến.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Sáng họp sơ kết 6 tháng Sở Công Thương. Chiều hội nghị thi đua điển hình tiên tiến.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Tham gia tiếp xúc cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên và xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành.

* Thứ bảy, ngày 27/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.

* Chủ nhật, ngày 28/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   695-TB-SCT.signed.pdf