Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

(09:13 | 16/06/2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang

(từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

----------

* Thứ hai, ngày 15/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Sáng xử lý công việc tại cơ quan, chiều họp giải quyết khiếu nại doanh nghiệp.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại Công an thành phố Hà Tiên.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 16/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp thành viên UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 17/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp thành viên UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Họp tại Tỉnh ủy.

* Thứ năm, ngày 18/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 19/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp thành viên UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp tại Tỉnh ủy.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Đi công tác huyện Kiên Hải.

* Thứ bảy, ngày 20/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.

* Chủ nhật, ngày 21/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   653-TB-SCT.signed.pdf