Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

(15:32 | 08/06/2020)

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang

(từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

----------

* Thứ hai, ngày 08/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ ba, ngày 09/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Họp UBND Tỉnh.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp UBND Tỉnh.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ tư, ngày 10/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Dự lễ xuất quân "Tết Quân - Dân" năm 2021 tại UBND xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp huyện U Minh Thượng.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ năm, ngày 11/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Xử lý công việc tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ sáu, ngày 12/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Dự kiến họp Vĩnh Long.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Họp các Sở ngành tại cơ quan.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Xử lý công việc tại cơ quan.

* Thứ bảy, ngày 13/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.

* Chủ nhật, ngày 14/6/2020:

- Giám đốc Ngô Công Tước: Nghỉ.

- PGĐ Lâm Huỳnh Nhân: Nghỉ.

- PGĐ Huỳnh Hoàng Sơn: Nghỉ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   611-TB-SCT.signed.pdf