Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chi đoàn Sở Công Thương xây dựng các tiêu chí “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015”

(15:32 | 20/09/2015)

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn khối về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015. Nhằm góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong ĐVTN về những nội dung, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Chi đoàn Sở Công Thương xây dựng các tiêu chí “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đoàn khối về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015. Nhằm góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong ĐVTN về những nội dung, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải được quán triệt sâu rộng, triển khai đồng bộ với những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày, của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị. Chú trọng tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

BCH Chi đoàn Sở Công Thương xây dựng các chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

- Tiêu chí 1: Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên.

- Tiêu chí 2: Bản lĩnh, trung thực, chân thành, giản dị, khiêm tốn, tự trọng.

- Tiêu chí 3: Kiên trì vượt khó, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tình nguyện

- Tiêu chí 4: Tuân thủ pháp luật, sống có kỷ cương, kỷ luật.

- Tiêu chí 5: Học thường xuyên, học suốt đời, nêu cao tinh thần tự học.

- Tiêu chí 6: Giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

 - Tiêu chí 7: Tận  tụy.

 - Tiêu chí 8: Cầu thị.

 - Tiêu chí 9: Sáng tạo.

Trên đây là 9 tiêu chí “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2015” yêu cầu tất cả Cán bộ đoàn, Đoàn viên, thanh niên phải tích cực, nghiêm túc thực hiện các tiêu chí./.   

Ảnh: Sơn Tùng Tin: D.T.Nhân