Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(08:43 | 13/04/2020)

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Xem file đính kèm)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 31-KH-STTTT.signed.pdf