Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thông tin thị trường

Xem với cỡ chữAA

BẢN TIN Chín tháng năm 2019 các chỉ tiêu cùa ngành Công Thương tăng khá

(14:51 | 02/10/2019)

Trong 09 tháng năm 2019, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu của ngành được HĐND, UBND tỉnh giao về cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,07% chủ yếu từ tăng trưởng của một số ngành trong lĩnh vực chế biến, chế tạo như: sản xuất xi măng-clinker, chế biến thủy sản, sản xuất giày da-may mặc,... Các sản phẩm này chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của toàn ngành và có mức tăng trưởng caoso với cùng kỳ; một số ngành khác trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, nước đã đóng góp một phần vào giá trị tăng trưởng chung của ngành công nghiệp; việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tỷ lệ hộ sử dụng điện tiếp tục tăng theo từng năm đã đáp ứng yêu cầu tiêu chí về xây dựng nông thôn mới về điện; việc xây dựng và triển khai kế hoạch khuyến công phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,69%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 5,39% và kim ngạch nhập khẩu tăng 3,34% so với cùng kỳ; công tác quản lý nhà nước trong ngành và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thực hiện có hiệu quả cao. Các phòng, ban, đơn vị trong ngành đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành công thương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 ước tăng 1,20% so với tháng trước; luỹ kế 9 tháng tăng 9,99% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 9 ước 4.125,75 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước; luỹ kế 9 tháng ước 34.635,72 tỷ đồng, bằng 73,25% kế hoạch và tăng 10,07% so với cùng kỳ.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 ước 8.769,04 tỷ đồng, tăng 2,53% so với tháng trước; luỹ kế 9 tháng ước 79.630,99 tỷ đồng, bằng 73,60% kế hoạch và tăng 9,69% so với cùng kỳ.Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước 71,65 triệu USD, tăng 6,27% so với tháng trước; luỹ kế 9 tháng ước 492,59 triệu USD, bằng 72,44% kế hoạch và tăng 5,39% so với cùng kỳ.Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước 28,50 triệu USD, tăng 4,51% so với tháng trước; luỹ kế 9 tháng ước 111,55 triệu USD, bằng 185,92% kế hoạch và tăng 3,35% so với cùng kỳ.

Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu của ngành Công Thương trong các tháng còn lại cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Tổ chức mở lớp tập huấn chương trình nâng cao năng lực quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các huyện Phú Quốc, Châu Thành và Kiên Lương; xây dựng kế hoạch và kịch bản dự báo phát triển sản xuất công nghiệp năm 2020. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả triển khai thực hiện các đề án khuyến công năm 2019 và xem xét kế hoạch năm 2020. Theo dõi, tham mưu thực hiện kế hoạch ứng vốn từ ngân sách cho ngành điện năm 2019 đầu tư phát triển lưới điện phục sinh hoạt cho nhân dân vùng lõm và điện phục vụ bơm tát.     

Tổng hợp danh sách Kế hoạch tổ chức Hội chợ - triển lãm năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt công bố. Hoàn thành đề án hỗ trợ 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thiết kế mới hoặc nâng cấp miễn phí trang thông tin điện tử (website) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Đề án chương trình Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang. Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Phối hợp với: trường Kinh tế đối ngoại mở lớp bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế 2019 tại TP.Rạch Giá và TP.Hà Tiên; 01 lớp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Rạch Giá; Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 tại thành phố Rạch Giá, huyện: Giồng Riềng và Phú Quốc. Triển khai vận hành Tổ nghiên cứu thị trường của tỉnh hoạt động có hiệu quả; chương trình bình ổn giá thị trường những tháng cuối năm 2019, Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến cung - cầu và giá cả trên thị trường tham mưu triển khai tốt công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường và đưa hàng Việt về nông thôn năm 2019.         

Triển khai thực hiện các đề án khuyến công được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt năm 2019, đồng thời nghiệm thu và hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện các đề án để được hưởng hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2020. Xây dựng đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia 2020. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tham gia các hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tại các tỉnh. Tổ chức công bố và trao giải các sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần V năm 2019. Đề xuất đề tài khoa học "Nghiên cứu nâng cao năng lực tư vấn của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang".

Xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong ngành Công Thương;cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015./.