Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thương mại, dịch vụ

Xem với cỡ chữAA

Biểu số lượng cửa hàng đến 2020

(15:30 | 03/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Bieu soluongcuahang den 2020 - Phu luc I.xlsx