Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thương mại, dịch vụ

Xem với cỡ chữAA

Công văn V/v thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-19 trong hoạt động bán hàng đa cấp.

(11:50 | 09/04/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 343a-SCT-QLTM.signed.pdf