Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Ngành Công Thương Kiên Giang thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018

(21:26 | 16/07/2018)

          Sáu tháng đầu năm 2018, ngành công nghiệp và thương mại có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Ban Giám đốc Sở tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của HĐND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018.

Chỉ số phát triển công nghiệp tháng 6 tăng 7,37% so với tháng trước; lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 9,35% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 6 tháng đầu năm đạt 19.978 tỷ đồng, đạt 43,77% kế hoạch và tăng 9,35% so với cùng kỳ, trong đó: Khai khoáng đạt 239,87 tỷ đồng, đạt 43,69% kế hoạch và tăng 2,80% so với cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19.294,84 tỷ đồng, đạt 44,27% kế hoạch và tăng 9,40% so với cùng kỳ; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt 343,27 tỷ đồng, đạt 27,46% kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ và Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 100,02 tỷ đồng, đạt 38,71% kế hoạch và tăng 18,20% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 6 tăng 0,39% so tháng trước; lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 4,04% so với tháng 12 năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 6 tháng đầu năm đạt 47.905,64 tỷ đồng, đạt 50,16% kế hoạch và tăng 15,52% so cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 268,9 triệu USD, đạt 51,71% kế hoạch và tăng 45,04%  so với cùng kỳ, trong đó: Trị giá hàng nông sản đạt 117,27 triệu USD, đạt 61,72% kế hoạch và tăng 44,66% so với cùng kỳ; Trị giá hàng hải sản đạt 81,58 triệu USD, đạt 38,85% kế hoạch và tăng 2% so với cùng kỳ; Trị giá hàng khác đạt 69,97 triệu USD, đạt 58,30% kế hoạch và tăng 187,18% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: Gạo tăng 34,12%; hải sản đông khác tăng 23,38%; cá cơm sấy 33,78%; giày da tăng gấp 5,2 lần.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 37 triệu USD, đạt 67,27% kế hoạch và giảm 1,13% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: Dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2018 đạt 98,7%.

Trong thời gian tới, Sở Công thương tỉnh Kiên Giang tiếp tục Nắm sát tình hình diễn biến cung - cầu hàng hóa; tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chủ trương điều hành xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đối thoại doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ một số dự án đầu tư mới sớm đi vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất và gia công giày thể thao xuất khẩu của Công ty TNHH HWA SEUNG VINA Kiên Giang, với công suất 18 triệu đôi/năm; Nhà máy chế biến nước giải khát cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Yến Sào Long Việt, với công suất 20 triệu sản phẩm/năm; Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối năm.

Tham mưu UBND tỉnh các thủ tục tiếp theo để chuyển đổi chủ đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang, làm việc với các nhà đầu tư xin chủ trương đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cung cấp điện; theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ ngành điện triển khai các dự án phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các công trình điện vốn ngân sách cần bàn giao tài sản năm 2018 gửi Bộ Tài chính. Tiếp tục xây dựng điểm bán hàng Việt cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Công Thương phê duyệt thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Đưa hàng hóa phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trước Tết Nguyên đán. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham gia kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Liên kết với các tỉnh Cà Mau, An Giang, TP.Cần Thơ chia sẽ thông tin thị trường xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa; chú trọng ưu tiên liên kết, hợp tác trong việc phối hợp xây dựng các chuỗi giá trị hàng hóa, nhất là hàng nông sản, thủy sản; chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác chống buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội chợ công nghiệp, thương mại đồng bằng sông Cửu Long – Kiên Giang 2018. Triển khai thực hiện hỗ trợ 05 đề án khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt. Tham gia Hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Phú Yên; Hội chợ triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tại Đồng Tháp. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 06 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ như điều động, đề bạt, đào tạo; nâng bậc lương đợt 2 năm 2018 cho CCVC-LĐ. Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng và hội nghị tổng kết ngành năm 2018. Đánh giá nội bộ lần 1, lần 2 và tự kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2018. Xây dựng kế hoạch hành động nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của sở năm 2018. /.