Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả hoạt động của Ngành Công Thương Kiên Giang tháng 7 năm 2019

(14:16 | 01/08/2019)

Trong tháng, tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại có phát triển so với tháng trước và cùng kỳ. Trong tháng giá nhiều mặt hàng tương đối ổn định, riêng gas đốt giảm 30.000 đ/bình 12-13 kg; trong khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 02 lần với mức tăng từ 340 - 1.120 đồng/lít; phân bón tăng từ 100-800 đ/kg; lương thực, thực phẩm tăng so với tháng trước, hàng hóa dồi dào, phong phú đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các phòng, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong tháng tình hình dịch bệnh và thiên tai còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến vật nuôi, cây trồng và đời sống nhân dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Ngành Công Thương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,61% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 4.071,27 tỷ đồng, tăng 3,89% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,12% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.093,86 tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 59,34 triệu USD, tăng 2,66% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,5 triệu USD, tăng 0,77% so với tháng trước.

Để thực hiện sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại đạt hiệu quả cao, Sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện tháng 8 năm 2019 như sau:

Về công tác quản lý công nghiệp: Hoàn chỉnh báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập CCN Hàm Ninh – Phú Quốc. Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt các đề án khuyến công năm 2019.          Hiệu chỉnh hồ sơ bổ sung nhà máy điện mặt trời Hồ nước Kiên Lương vào Quy hoạch phát triển điện lực. Chuẩn bị nội dung làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về xử lý vướng mắc công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.  Triển khai Kế hoạch hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp năm 2019.

Về công tác quản lý thương mại: Nắm bắt tình hình sản xuất lúa gạo, tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu. Tổng hợp danh sách Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm năm 2020 của các địa phương, đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh công bố. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang Về việc thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phát triển thương mại điện tử năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp: Tham dự  Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên Gia Lai 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện các đề án cho khuyến công địa phương năm 2019 để thẩm định đợt 2.

Về công tác xây dựng ngành: Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn khảo sát phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 01/3/2019 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2019./.