Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động ngành

Xem với cỡ chữAA

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ ĐẾN 2025

(15:27 | 04/12/2018)

Sáng nay ( 29/11 ), Sở Công thương tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến năm 2025, quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp và triển khai các chính sách có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ đến các Sở, ngành có liên quan, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn từ nay đến 2020 phát triển 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 235 ha gồm các cụm công nghiệp Hà Giang ( Tp. Hà Tiên), Vĩnh Hòa Hưng Nam ( huyện Gò Quao), Đông Bắc Vĩnh Hiệp (Thành phố Rạch Giá), Bình An ( huyện Châu Thành), Bình Sơn ( huyện Hòn Đất), và cụm công nghiệp Đông Hưng B ( huyện An Minh). Với tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 2.068 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 17.625 lao động, phấn đấu 3 cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước tính từ 52 triệu USD đến 105 triệu USD/ năm. Xét đến năm 2025 tiếp tục phát triển 08 cụm công nghiệp với tổng diện tích 372,97ha, gồm các cụm công nghiệp là Thạnh Phú ( huyện An Minh), Tân Hiệp ( huyện Tân Hiệp), cụm công nghiệp Kiên Lương ( huyện Kiên Lương), cụm công nghiệp Long Thạnh và Thạnh Hưng ( huyện Giồng Riềng), Vĩnh Phong ( huyện Vĩnh Thuận), cụm công nghiệp sản xuất nước mắm khu II ( huyện Phú Quốc), và cụm công nghiệp Hàm Ninh ( huyện Phú Quốc). Đồng thời mở rộng cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam ( huyện Gò Quao) giai đoạn 2. Với mục tiêu tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, xây dựng hệ thống cụm công nghiệp đồng bộ về hệ thống hạ tầng có quy chế quản lý phù hợp phát huy được lợi thế và nguồn lực của địa phương thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, trong đó chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường, từng bước đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo đảm theo các tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

Việc xây dựng các cụm công nghiệp hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ mang nhiều ý nghĩa to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới, ngoài lợi ích trực tiếp mang lại cho các nhà đầu tư , tỉnh Kiên Giang còn thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Kiên Giang theo hướng tăng trưởng cao và bền vững.

Bên cạnh đó, Hội nghị triển khai các văn bản, chính sách liên quan đến phát triễn công nghiệp hỗ trợ: Nghị định 111/2015/NĐ-CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định 10/2017/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 04 năm 2017 về việc Ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định 68/QĐ-TTg , ngày 18 tháng 11 năm 2017 về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Thông tư 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc hướng dẫn, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ...

Sơn Tùng