Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020

(10:21 | 22/01/2020)

Chiều ngày 31/12, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2019 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có Ông Ngô Công Tước – Giám đốc Sở Công Thương; Ông Lâm Huỳnh Nhân - Phó Giám đốc Sở; Bà Lê Thị Nhứt - Phó Giám đốc Sở, cùng lãnh đạo các phòng, Trung tâm khuyến công & TVPTCN; công chức, viên chức, người lao động Sở.Chiều ngày 31/12, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2019 nhằm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trao đổi thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có Ông Ngô Công Tước – Giám đốc Sở Công Thương; Ông Lâm Huỳnh Nhân - Phó Giám đốc Sở; Bà Lê Thị Nhứt - Phó Giám đốc Sở, cùng lãnh đạo các phòng, Trung tâm khuyến công & TVPTCN; công chức, viên chức, người lao động Sở.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động của ngành Công Thương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020, báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo hoạt động công đoàn năm 2019 và kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2019, báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch năm 2020, báo cáo công khai tài chính năm 2019, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của khối Văn phòng Sở năm 2020; phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành Công Thương năm 2020 giữa Chủ tịch công đoàn với Giám đốc Sở.

 Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sôi nổi tham gia trao đổi, thảo luận góp ý một số nội dung như: góp ý vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Sở năm 2020, nhằm tiết kiệm chi những khoản không cần thiết trong cơ quan.

Bên cạnh đó, Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 thành viên và ký kết các giao ước thi đua năm 2020 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chủ tịch công đoàn thông qua Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm 2020 và 100% CB-CC-VC biểu quyết đồng ý.

Tại Hội nghị Ông Ngô Công Tước - Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả đạt được mà tập thể cán bộ, công chức Sở thực hiện trong năm qua. Bên cạnh, đó thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, tập trung chỉ đạo Công đoàn chăm lo đời sống cho CB-CC-VC cơ quan. Trong năm 2020 từng phòng, từng đơn vị xây dựng kế hoạch phân công cụ thể, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương  tập trung làm việc tích cực để đáp ứng yêu cầu nhiệm đã đề ra; Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2020.

Sơn Tùng