Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

BAN GIÁM KHẢO HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH CHẤM ĐIỂM 41 BỘ SẢN PHẨM ĐẠT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH LẦN V/ 2019

(16:14 | 02/12/2019)

Căn cứ Quyết định 89/QĐ-HĐBC ngày 06 tháng 05 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng  Bình chọn về việc thành lập Ban Giám khảo bình chọn SPCNNTTB tỉnh Kiên Giang lần thứ V năm 2019.

Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Ngày 07/10/2019 Ban giám khảo bình chọn SPCNNTTB tỉnh Kiên Giang lần thứ V tiến hành họp chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ V/2019.

Ban Giám Khảo dựa trên các tiêu chí theo thang điểm của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương ban hành, quy định Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Ban giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh lần V/2019 chấm điểm 69 sản phẩm tham dự gồm: Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông lâm, thực phẩm; sản phẩm nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác. Kết quả, Hội đồng bình chọn, chấm điểm đã thống nhất 41 bộ sản phẩm đủ điều kiện đạt SPCNNTTB cấp tỉnh lần V/2019.

Các sản phẩm nêu trên, Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB đề nghị Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh xem xét  trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả bình chọn./.

Sơn Tùng