Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động khuyến công

Xem với cỡ chữAA

Nghiệm thu Đề án Khuyến công địa phương 2020: "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

(14:46 | 08/05/2020)

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Quao tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2020 "Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ” của Hộ kinh doanh Ba Mẹo, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Đề án được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 17/12/2019, với mức kinh phí hỗ trợ là 115.500.000 đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2019. Đề án được thực hiện nhằm hỗ trợ một phần kinh phí để Hộ kinh doanh Ba Mẹo đầu tư máy móc công nghệ, thiết bị sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ

 

 

Máy khắc CNC của Hộ kinh doanh Ba Mẹo

 

 

Máy khắc CNC của Hộ kinh doanh Ba Mẹo

Việc triển khai thực hiện đề án góp phần giúp cơ sở có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị mới, hiện đại vào sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng, đa dạng mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm; nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đồng thời, duy trì và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Huỳnh Kim Thoa (TTKC)