Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Hoạt động khuyến công

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại huyện Vĩnh Thuận

(10:26 | 16/09/2019)

Ngày 10/9/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Vĩnh Thuận tổ chức lớp tập huấn về công tác khuyến công năm 2019, có 40 đại biểu là đại diện UBND các xã, thị trấn; Các hiệp hội tổ chức và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tham dự.

Ông Trịnh Tài Hiền – Phó Trưởng phòng Phòng kinh tế và Hạ Tầng huyện Vĩnh Thuận phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

 

Hội nghị tập huấn tập trung phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động khuyến công như: Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ- UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ đó, các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư các thiết bị tiên tiến, hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.