Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

(14:48 | 20/09/2018)

 

Ông Ngô Công Tước

Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0913.769.677

 

Ông Huỳnh Hoàng Sơn

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0937.044.999

 

Ông Lâm Huỳnh Nhân

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại: 0918.267.899