Xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017

02/02/2018 | 00:00:00

Tháng 01 năm 2018, nhìn chung sản xuất sản phẩm công nghiệp đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại tiếp tục ổn định; thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp, hàng hóa dồi dào, phong phú... Kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là do doanh nghiệp tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại triển khai, thực hiện tốt. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Chỉ số phát triển công nghiệp tháng 01 tăng 6,16% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 3.008,71 tỷ đồng, tăng 6,32% so với tháng trước. Lũy kế 01 tháng đạt 3.008,71 tỷ đồng, đạt 6,59% kế hoạch và tăng 17,43% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành khai khoáng đạt 42,60 tỷ đồng, tăng 15,53%; ngành công nghiệp chế biến đạt 2.859,37 tỷ đồng, tăng 17,65%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 83,29 tỷ đồng, tăng 12,50% và ngành cung cấp nước đạt 23,45 tỷ đồng, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 tăng 0,20% so với tháng trước, trong đó: Nhóm lương thực tăng 1,06%; nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 0,05%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,02%; nhóm giao thông tăng 2,07%... so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 ước đạt 7.661,08 tỷ đồng, tăng 3,07% so tháng trước. Lũy kế 01 tháng đạt 7.661,08 tỷ đồng, đạt 8,02% kế hoạch và tăng 14,36% so với cùng kỳ, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.833,04 tỷ đồng, tăng 13,69%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 993,29 tỷ đồng, tăng 16,58%; Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành đạt 57,10 tỷ đồng, tăng 23,11% và doanh thu dịch vụ khác đạt 777,65 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 ước đạt 47,16 triệu USD, tăng 3,97% so với tháng trước. Lũy kế 01 tháng 47,16 triệu USD, đạt 9,07% kế hoạch và tăng 37,89% so với cùng kỳ, trong đó: Hàng nông sản đạt 12,31 triệu USD, giảm 39,64%; Hàng hải sản đạt 20,81 triệu USD, tăng 73,13% và hàng hóa khác đạt 15,06 triệu USD, tăng 747% so với cùng kỳ.

Để thực hiện sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại và xuất khẩu đạt hiệu quả cao, Sở đề ra các giải pháp thực hiện trong tháng 02 năm 2018 như sau: Tiếp tục xây dựng Quy hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời. Xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đưa hàng hóa bình ổn bán tại các huyện vùng sâu, biên giới trong dịp bình ổn thị trường cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Kiên Giang. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Trần Hoàng Bảo
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018