Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2018.

30/06/2018 | 00:00:00

Nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công của các địa phương nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác, cập nhật một số văn bản mới thực hiện chính sách Khuyến công. Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường UBND huyện An Minh, Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp tổ chức khai giảng lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2018. Ông Võ Tuấn Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp (triển khai nội dung lớp tập huấn).

Lớp tập huấn có trên 80 học viên là lãnh đạo ấp, xã, chuyên viên phòng  Kinh tế - Hạ tầng các huyện An Minh. Qua 1 ngày tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 về Khuyến công, thông tư 46/2012 hướng dẫn nghị định 45 về Khuyến công về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Khuyến công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Bộ Công Thương, thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT  hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 về Khuyến công, thông tư số 36/2013/TT/BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia, Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến Công. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành quy chế quản lý kinh phí Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành chương trình Khuyến công đến năm 2020, Thông tư 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghgiệp hỗ trợ; Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng về Ban hành quy chế quản lý và thực hiện  Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông tư 29/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.Quyết định 03/2018/QĐ - UBND tỉnh Kiên Giang về Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nắm hiểu hơn chính sách Khuyến công về địa phương triển khai đẩy mạnh công tác khuyến công, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ để thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018