Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2017.

12/05/2017 | 00:00:00

Nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công của các địa phương nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác, cập nhật một số văn bản mới thực hiện chính sách Khuyến công. Sáng ngày 11/5/2017, tại Hội trường Sở, Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp tổ chức khai giảng lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2017. Đến dự có Ông Lâm thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ông Trương Văn Cuội – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp, Ông Võ Tuấn Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPT Công nghiệp (triển khai nội dung lớp tập huấn).

Lớp tập huấn có trên 35 học viên là cán bộ phòng quản lý công nghiệp; Trung tâm khuyến công (Sở Công Thương), cán bộ phòng  Kinh tế - Hạ tầng các huyện; thị; thành trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2017.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ Khuyến công năm 2017.
Qua 1 ngày tập huấn các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 về Khuyến công, thông tư 46/2012 hướng dẫn nghị định 45 về Khuyến công về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động Khuyến công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Bộ Công Thương, thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BCT-BCT về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến công quốc gia và kinh phí Khuyến công địa phương, thông tư 26/2014/TT-BTC quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông tư số 36/2013/TT/BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia, Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh  phê duyệt Đề án xây dựng mạng lưới cộng tác viên Khuyến công tỉnh, Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Công văn số 374/STC-HCSN ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Sở Tài chính về việc xin chủ trương áp dụng một số định mức quy định tại Quyết định số19/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh để chi cho hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh và các biểu mẫu thanh quyết toán.

Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nắm hiểu hơn chính sách Khuyến công về địa phương triển khai đẩy mạnh công tác khuyến công, thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp nông thôn.

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018