Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở nông thôn

29/05/2018 | 00:00:00

Trong 02 ngày 21 và 22-5, tại Hội trường Sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương phối hợp trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung Ương tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Lớp tập huấn có trên 50 học viên là cho các cán bộ phụ trách công tác khuyến công; cán bộ, lãnh đạo làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở nông thôn

Qua 2 ngày bồi dưỡng các học viên được tiếp thu các nội dung: Hoạch định chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường và quản trị marketing,   phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, kỹ năng đàm phán trong kinh doanh...

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên có được những kiến thức cơ bản đến hoàn chỉnh trong việc hoạch định, lựa chọn và thực hiện chiến lược kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý cũng như trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018