Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

17/01/2018 | 00:00:00

Sáng ngày 15/01/2017, Đảng ủy Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có đ/c Ngô Công Tước, tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng ủy Sở.

Trong năm qua, đạt được kết quả nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối, sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, cùng với sự quyết tâm chỉ đạo thống nhất cao trong Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, sự đoàn kết và nỗ lực của đàng viên, công chức, viên chức, lao động trong ngành, đã kịp thời cụ thể hóa, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của cơ quan cấp trên.

 Trong năm đã tổ chức 4 Hội nghị triển khai, phổ biến đến 100%  đảng viên và trên 95% công chức, viên chức tiếp thu về Nghị quyết 04-NQ/TW, 05-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của tỉnh ủy, Đảng ủy khối; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niêm các ngày lễ lớn, kỷ niêm ngành Công Thương, một số văn bản và một số bài trong thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020 tại 04 chi bộ; Công tác phê bình và phê bình đảng viên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo các chi bộ tiến hành triển khai đúng quy trình, thời gian các đảng viên chuẩn bị bản tự phê bình chu đáo theo hướng dẫn. Kết quả có 58 đảng viên “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 98,3%; 11 đảng viên “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 18,64% và một đảng viên “ Hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong năm cử đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới 5 đ/c, lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 1 quần chúng; Đề nghị đảng ủy khối xét chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị và quyết định kết nạp đảng viên mới cho 03 đảng viên, vượt kế hoạch 50%. Chuyển sinh hoạt đảng cho 04 đ/c. tiếp nhận 02 đ/c. Tổng số đảng viên đảng bộ hiện nay là 59 đảng viên, trong đó 06 đảng viên dự bị, 01 đảng viên sinh hoạt tạm.

Chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác teo Nghị định 158/CP của Chính phủ, đề án vị trí việc làm và gắn với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021; Chỉ đạo tổ chức đánh giá công chức, viên chức, lao động được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 98,5%, và 01 công chức xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”; có 2 chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh” năm 2017; đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen 01 chi bộ đạt “ trong sạch vững mạnh 5 năm liền”.

Cử đi học cao cấp lý luận chính trị 3 đ/c, lớp Trung cấp lý luận chính trị 9 đ/c,  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3 cho 2 đ/c, Chỉ huy phó ban dân quân tự vệ cơ quan 1 đ/c, dân quân tư vệ cơ quan 10 đ/c, tập huấn bồi dưỡng kiến thức PCCC cho 5 người; đi học và tập huấn các lớp QLNN ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, bồi dưỡng chuyên môn, nnghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính 56 lượt; Cử đi thang hạng chuyên viên chính của viên chức 01 người, thi nâng ngạch Thanh tra chuyên viên chính cho 01 người.

Trong năm 2017. Đảng bộ Sở Công Thương cũng quan tâm làm tốt công tác thực hiện lãnh đạo các đoàn thể. Chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt tổ chức các phong trào thi đua về văn hóa, văn nghệ, thể thao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vu được giao và tham gia đầy đủ các phong trào cấp trên phát động; Quan tâm, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với công chức, viên chức, lao động khi ốm đau; tham gia ửng hộ được 10.500.000 đồng cho các quỹ từ thiện. Năm 2017 được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh.

Chi đoàn thanh niên, tích cực tham gia chiến dịch tình nguyện hè xanh, tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng đại hội đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2020. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2019, bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên gồm 5 đ/c, Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn. Thực hiện tốt việc đánh giá phân loại đoàn viên 100% đạt “ Đoàn viên xuất sắc”. Bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, năm 2017 được công nhận “Chi đoàn vững mạnh”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đ/c Ngô Công Tước - Bí Thư Đảng ủy sở chỉ đạo trong thời gian tới: Nâng chất lượng website của Sở, cập nhật các thủ tục, giá cả hàng hóa thị trường lên trang thông tin điện tử liên tục kịp thời; sắp xếp kiện toàn bộ máy theo đề án của Sở; Chú trọng vào công tác đầu tư điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, hàng hóa xuất khẩu trong tỉnh.

Dịp này, Đảng ủy sở tặng giấy khen cho 02 chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh” và 11 đảng viên có thành tích “ Hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ” và tặng giấy chứng nhận cho 05 tập thể đạt mô hình “ Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2017.

Tổng  kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Tổng  kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Sơn Tùng
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018