THÔNG BÁO MỜI THẦU

06/02/2017 | 00:00:00

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng-Sở Công Thương Kiên Giang thông báo mời thầu 5 gói thầu xây lắp, gồm có:

1. Hệ thống chiếu sáng công cộng đường quanh đảo xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

2. Phát triển lưới điện xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận

3. Phát triển lưới điện xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng

4. Phát triển lưới điện xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng

5. Phát triển lưới điện vùng lõm huyện Giang Thành

Nguồn vốn: Ngân sách địa phương 100%.

Kế hoạch thanh toán vốn: theo hồ sơ mời thầu.

Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm VAT): 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến gói thầu và mua hồ sơ mời thầu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng-Sở Công Thương Kiên Giang số 840-đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 10/02/2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 24/02/2017.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24/02/2017.

Mở thầu: bắt đầu lúc 14 giờ 15 phút, ngày 24/02/2017.

Địa điểm nộp HSDT: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng-Sở Công Thương Kiên Giang, số 840-đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

                                                                                       
  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018