Tập trung thực hiện phát triển ngành Công Thương

02/11/2017 | 00:00:00

Cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2017 của Sở Công Thương, thực hiện phát triển ngành Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng như: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 10 ước đạt 3.765,75 tỷ đồng, tăng 8,12% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đạt 31.411,69 tỷ đồng, bằng 73,93% kế hoạch và tăng 9,13% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 7.354,28 tỷ đồng, tăng 5,12% so tháng trước. Lũy kế 10 tháng đạt 69.468,02 tỷ đồng, bằng 83,20% kế hoạch và tăng 14,54% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 49,99 triệu USD, tăng 6,71% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng đạt 397,40 triệu USD, bằng 99,35% kế hoạch và tăng 34,90% so với cùng kỳ…

Để thực hiện các chỉ tiêu đạt hiệu quả cao năm 2017, Sở Công Thương đề ra các giải pháp thực hiện trong tháng 11 năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện các dự án như Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025; Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030; lấy ý kiến thẩm định Đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 – 2020. Xây dựng Kế hoạch tham gia kết nối cung – cầu trình UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, trong lĩnh vực phân bón vô cơ; kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm chức năng...

  • Hưởng ứng giờ trái đất 2018
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018