Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

09/08/2017 | 00:00:00

Sáng ngày 28/7, tại Hội trường Sở Công Thương, tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và Công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Qua 6 tháng đầu năm Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Tham mưu cho Tỉnh ủy: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. thực hiện chương trình hành động 06-CTr/TU của tỉnh ủy: Đối với 2 dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến 2030 và dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến 2025 đã thông qua Hội thẩm định chấp thuận, đang thực hiện các bước tiếp theo.

Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, sinh hoạt lệ của Đảng ủy và các chi bộ được đảm bảo. Đảng ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị Quyết 04-NQ/TW, 05-NQ/TW,06-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 04 chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 quyết định chuẩn y Ban chấp hành các Chi bộ và hoạn thiện các thủ tụic sau đại hội theo chỉ đạo của Đảng ủy khối.

Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh quyết định chỉ định 01 đ/c Tỉnh ủy viên vào ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết nạp đảng 3 đ/c, chuyển đảng 4 đ/c, tiếp nhận 2 đ/c, chuyển sinh hoạt 1 đ/c. Tổng số đảng viên là 57 đ/c, có 9 đảng viên dự bị.

Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016; Tổ chức hoạt động Hội thao “Tháng công nhân” năm 2017, nhằm chào mừng các Lễ lớn và Đại hội các Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ  2017 - 2020 và Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn TNCSHCM (26/3/1931 - 26/3/2017).

Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

 Đồng chí  Ngô Công Tước - Bí thư đảng ủy - Giám đốc Sở đến dự hội nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị: Trong 6 tháng đầu năm cơ quan đã tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao đạt rất cao, trọng tâm là tổ chức các Đại hội Chi bộ các khối cơ quan và các phong trào thi đua thành công tốt đẹp. Thời gian tới cần đánh giá công tác thực hiện quy chế dân chủ, công tác kiểm tra giám sát ở các Chi bộ đều đặn và đúng quy định, thực hiện Quy hoạch bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới trong thời gian tới.

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018