Sở Công thương tổ chức mở lớp tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra viên điện lực

26/07/2017 | 00:00:00

Ngày 19/7, tại Hội trường Công ty điện lực Kiên Giang, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra viên điện lực, tham dự lớp tập huấn có trên 123 học viên là cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Hiệp, Gò Quao, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và cán bộ quản lý, kỹ thuật công ty điện lực Kiên Giang, các Ban điều hành, các trạm phát điện các đảo trên địa bàn tỉnh.

Qua 2 ngày tập huấn và bồ dưỡng kiến thức về kiểm tra viên điện lực các học viên được tiếp thu những nội dung như: Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước CHXHCN Viêt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật (thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP), Nghị định 134/2013/CP ngày 17/08/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật điện lực và an toàn điện (thay thế nghị định 106/NĐ-CP); Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và quyết định số 07/2006/TT-BCN ngày 14/11/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công thương) quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp.

Sở Công thương tổ chức mở lớp tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về kiểm tra viên điện lực

Qua đợt tập huấn, giúp các học viên nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ về lĩnh vực điện lực, giúp kiểm tra, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018