Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng dụng thượng mại điện tử năm 2017

21/12/2017 | 00:00:00

Sáng ngày 12/12, tại Hội trường Sở, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm phát triển Thương mại điện tử (Ecomviet) thuộc Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức hai lớp tập huấn Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cán bộ quản lý nhà nước tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Qua hai lớp tập huấn có trên 120 học viên là Cán bộ quản lý nhà nước và đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua 1 buổi tập huấn các học viên được tiếp thu các nội dung: Tổng quan về tình hình thương mại điện tử, xu hướng tiêu dùng ngày nay và một số lưu ý để kinh doanh thương mại điện tử thành công, kinh tế chia sẽ và Cách mạng công nghiệp 4.0 (I 4.0) - Các Bộ/ngành cần phải làm gì để thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử; Tiếp thị đa kênh xu hướng của kinh doanh trực tuyến tất yếu ngày nay - Doanh nghiệp cần làm gì để tiếp thị trực tuyến hiệu quả; Kỹ năng khai thác thông tin thị trường - Giới thiệu một số địa chỉ khai thác hữu ích.

Sở Công Thương tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng dụng thượng mại điện tử năm 2017

Thông qua các lớp tập huấn, học viên có thể hiểu biết thêm về các xu hướng phát triển TMĐT trong thời kỳ hội nhập cũng như pháp luật về TMĐT tại Việt Nam, đồng thời học viên cũng có thể xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng TMĐT để đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước và kinh doanh và xuất khẩu một cách hiệu quả.

Sơn Tùng 

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018