Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị khóa XII

04/05/2017 | 00:00:00

Ngày 26/04/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị khóa XII. Đồng chí Ngô Công Tước, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo triển khai hội nghị cùng toàn thể 57 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương tiếp thu.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức Sở Công Thương đã nghe  nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” qua đĩa ghi hình do Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông qua dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Sở Công Thương về thực hiện Chuyên đề năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Qua 1 buổi triển khai đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội nghị này nhằm giúp cán bộ  đảng viên, công chức, viên chức của Sở Công Thương nắm vững nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kết luận hội nghị Đồng chí Ngô Công tước – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở: chỉ đạo các Chi bộ có Kế hoạch sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa năm 2017 và tất cả đảng viên, quần chúng cơ quan viết kế hoạch cá nhân gắn với công việc nhiệm vụ được giao, hàng tháng; quý họp báo cáo công việc từng cá nhân thực hiện để bàn góp ý để làm theo như thế nào đạt hiệu quả công việc cao.

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị khóa XII

Sơn Tùng

  • An toan thực phẩm
  • He thong cong xuat nhap khau
  • Lịch làm việc
  • Trang điều hành nội bộ
  • Dịch vụ công trực tuyến
Tình hình công nghiệp và thương mại Kiên Giang hiện nay như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến

  • Website Hội Chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018